Delta Om kulturkapsel


Om kulturkapsel


Med kulturkapsel ønsker Ungdom og Fritid å synligjøre effekten av åpne møteplasser for ungdom i samfunnet. Dette gjør vi ved å vise frem det kulturmangfoldet som genereres på ungdommens premisser. Det er viktig å tilrettelegge for at ungdom skal få mulighet til å utvikle seg selv og oppleve mestring, uansett interesse og forkunnskap.

Gjennom en rekke ungdomskampanjer vil vi synliggjøre ungdomskulturen gjennom ungdommenes egen linse. Her tar vi tar vi utgangspunkt i mobilkameraet og den sosiale plattformen Instagram for at det skal være en lav terskel for å delta.

Første kampanje ut er:

#NoJuju

I denne kampanjen går vi bak filteret og holder det ekte. I disse dager sender vi ut kampanjemateriell og veiledningsopplegg til våre medlemmer slik at det er lett for våre medlemsklubber å sette i gang med dette. Veiledningspakken tar for seg mobilfotografi som skapende verktøy og fotografi som visuelt kommunikasjonsmiddel. Vi håper dette inspirerer til at ungdom og ungdomsarbeidere får en dialog om kampanjebidragene og lærer mer om visuell kommunikasjon og visuelle uttrykk.

Veien videre

Gjennom kampanjen får vi se et utsnitt av ungdomskulturen i Norge her og nå. Dette vil resultere i en visuell ressursbok (med tips, idéer og inspirasjon) og en vandreutstilling. Vi ønsker med dette å løfte frem kultur som metode for medvirkning.

Prosjektet er støttet av Lnu Kultur.

Ønsker du mer info om kulturkapsel?

Ta kontakt med Marit Bredesen (prosjektleder) eller Henriette Øyan (prosjektmedarbeider).